:: Zakonske norme ::Još kao malo dijete drhtao sam od uzbuđenja kad bi mi dida rekao da mogu ići s njim na more. Čini mi se da i danas iman taj isti osjećaj kad izvlačim vršu iz mora i kao da ga vidin di me viri s druge strane i gušta u istom osjećaju!

Polazeći od stajališta da je vrša jedan od najlakših oblika ribolova, a za mnoge ribe i rakove i jedini način da se uhvati, usmjerio sam svoje dugogodišnje iskustvo i znanje u postizanje što veće učinkovitosti lova vršama. Gledajući mog djeda, pa oca, ponekad sam hvatao samoga sebe u razmišljanju kako bi bilo lijepo u malu brodicu staviti što je moguće više vrša.

Radeći na ovoj inovaciji intezivno zadnjih par godina mogu reći da sam uspio dobiti ono što bi svatko poželio imati u svojoj brodici, jedrilici, jahti,...

U Registar prijava patenata Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo vrša na sklapanje upisana je pod brojem P20041181A.
U međunarodnom Registru prijava vrša na sklapanje je zapisana pod oznakom: PCT/HR 2005/000059. Vrša na sklapanje  dana 16.10.07 je dobila pravo upotrebe znaka  „Izvorno hrvatsko“
Naša inovacija je osvojila nova priznanja na domaćem i svjetskom nivou!!

:: English :: Deutsch :: Francais :: Italiana ::