Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva izdalo je nove pravilnike o sportskom i rekreaciskom ribolovu na moru, koji stupa na snagu 1. siječnja. 2006 godine, čime če se zamjeniti jedinstveni akt o sportsko-rekreaciskom ribolovu iz prosinca 2001. godine. Ovim pravilnikom se sportsko-rekreaciska dozvola razdvaja na sportsku s kojom se nema pravo na vrše dok na rekreacisku se mogu imati 3 vrše što uveliko mijenja dosadašnji pravilnik po kome se nije moglo imati vrše na te dozvole.