Bit izuma je vrša na sklapanje koja ima kostur sačinjen od više pomičnih krakova preko kojih je razapeta mreža s otvorom na bočnoj strani za ulaz ribe. Vrša na sklapanje je inovacija koja uvelike riješava problematiku prostora koji zauzimaju klasične vrše, a da se pritom ne smanjuje njena funkcionalnost i namjena. Mogućnosti koje se dobivaju ovom inovacijom su višestruke! Različitim rasporedom žica koje su ujedno i konstruktivni dio možemo dobiti puno različitih oblika i veličina vrše. Ulaz koji je jako bitan kod zadržavanja ribe u vrši propletena je žicama koje prilikom skupljanja i spremanja vrše ne smetaju i uvijek ostaju pravilno raspoređene bez dodatnih radnji.

Vrša na sklapanje istih dimenzija kao i klasična zauzima pedeset puta manji prostor i idealno je riješenje za bilo koji oblik ribolova vršama.

Centar mase dobiven takvim rasporedom žičane konstrukcije omogučava da vrša uvijek pada ravnomjerno i da se spušta na dno uvijek na predviđenu stranu. U metar kubni može se složiti i do sto sklopivih vrši klasičnih dimenzija.