Vrša kao oblik ribolova poznata je još iz prastarih vremena i može se smatrati kao jedan od najlakših oblika ribarenja.  Problem prostora koji one zauzimaju na brodu isto tako je dobro poznat svima koji se na bilo koji način bave vršama kao alatom za izlov riba. 
Mnogi ribari bi vrlo rado zamijenili svoje mreže iz kojih moraju često bacati ribu koja je zbog potezanja mreža razbijena i zgnječena, za vrše u kojima riba ostaje puno duže živa i svježa, tj. neoštećena.  Međutim dosadašnji oblik i veličina vrša to nije omogućavala. 
Moja inovacija koja je na dosadašnjim sajmovima pokazala iznimno zanimanje javnosti, može se smatrati rješenjem tog problema, a ponajprije zbog toga što sam je sam testirao i pokazalo se da ne samo što riba bolje ulazi u nju nego i njena konstrukcija omogućava ribi da duže živi u vrši i tako ostaje duže svježa.  Prednost ove inovacije je mogučnost da se može sklopiti i jednostavnim radnjama dovesti u stanje lova a da se pri tom ne poduzimaju neke dodatne radnje, kao što su dodavanje nekih djelova ili povezivanje.  Funkcionalnost ove inovacije je velika i lovnost je puno bolja nego kod klasičnih vrša.  Vrša koja zauzima dvadeset puta manje prostora od klasične fiksne vrše istih dimenzija, a da pri tome ostane ozbiljna vrša.  Na ulazu za ribe ima žice (inox) koje su najbitniji dio vrše jer onemogućavaju ribi da izađe vani, a prilikom njenog sklapanja te žice nigdje ne zapinju niti se ne iskrivljuju.  Ovisno o sezoni, koje ribe ili mekušci se love taj ulaz se jednostavno može proširiti ili suziti, jer za različite ribe se koristi različita širina otvora.   Ova moja inovacija se može smatrati revolucionarnom promjenom u dosadašnjoj nemogućnosti boljeg iskorištavanja vrši za ribolov koji ujedno spada u jedan od najhumanijih oblika ribolova.  S ovim problemom se susreću i druge pomorske zemlje tako da je potencijalna mogućnost ovog izuma puno veća pređemo li granice lijepe naše.  Problem prostora na ribolovnim brodovima širom svijeta je svugdje isti, a primjena ovog patenta je moguća i ako treba proizvoditi mnogo veće vrše tako da se koristi deblja žica i deblja mreža.

Vrša na sklapanje je blizu realizacije izvoza prema: Italiji, Francuskoj tj. zemljama EU, te se tako nadamo olakšati distribuciju i brojne upite pojedinaca iz tih država.

 

ZAKONSKE NORME

Izmjenom pravilnika koji je stupio na snagu 01.01.2006. dozvoljeno je imati tri vrše na rekreacijskoj godišnjoj dozvoli.